Schattingen

Waardering bij aankoop en verkoop

Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden.

Waardering bij aankoop en verkoop

VLABEL – schattingen: erkend schatter.

Waardering bij aankoop en verkoop

Bij de inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een juiste en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk.

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Als onafhankelijk gezworen expert stel ik een taxatie op, waardoor een correcte verdeling van het onroerend goed in der minne mogelijk wordt gemaakt.