Privacy Policy

Privacy Policy

Eric Cuyt Concept Privacy policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018
 

Belangrijke details
Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Eric Cuyt Concept en hoe we omgaan met uw met uw gegevens.
Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 08/07/2020
Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar cuyt.eric1961@gmail.com of schrijf naar: Eric Cuyt Concept - Meerstraat 7 - 2880 Bornem
 

De volledige contactgegevens van Eric Cuyt Concept zijn:
Adres:
Meerstraat 7
2880 Bornem
België

 

Telefoon:
0475756990

 

Website:
https://landmeter-eric-cuyt.be

 

E-mail:
cuyt.eric1961@gmail.com

 

BTW-gegevens:
BTW-nr.: BE 0832843582

 

Overige gegevens
Landmeter-expert beëdigd door de rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen
LAN 040839

 

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie over u om u informatie te verlenen. 


Welke gegevens verzamelen wij?
Naam
E-mailadres
Telfoonnummer
IP-adres

 

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u info te verlenen. 
Ook via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen.

 

Beveiliging van de gegevens
Eric Cuyt Concept doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.
Door regelmatig backups te maken, verhinderen wij dat uw gegevens verloren gaan.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens tot zolang uw domeinnaam bij ons geregistreerd is en eventueel verlengd wordt.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?


1. Recht op inzage/toegang
Elke persoon waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.

 

2. Recht op rechtzetting
Elke persoon heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om de gegevens te laten wissen.


Elke persoon heeft bij Eric Cuyt Concept het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

 

4. Recht om een klacht in te dienen.
Elke persoon heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke persoon waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

 

6. Recht op een beperking van de verwerking.
Elke persoon heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.

 

7. Recht op overdraagbaarheid
Elke persoon heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bij Eric Cuyt Concept zijn er geen automatiseerde verwerkingen.

 

Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt.

 

Gebruik van cookies
Eric Cuyt Concept maakt gebruik van cookies op zijn website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren, voor Google Analytics en voor sociale media zoals Facebook en YouTube.

 

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz worden geplaatst. Onze website https://www.mijn-website-maken.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.

 

Functionele cookies
Met deze cookies worden uw voorkeuren bijgehouden en dat u al eerder op onze website bent geweest.

Eric Cuyt Concept gebruikt Google Analytics om inzicht te hebben in de wijze waarop en hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht. Zodoende kan Eric Cuyt Concept verbeteringen en aanpassingen realiseren en de website optimaal laten functioneren. Eric Cuyt Concept verwerkt zo anonieme statistieken over bezoeken aan de website.

 

Profilering cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Profilering cookies worden gebruikt door bv Youtube, Facebook, Twitter, Google, enz.

 

Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.


Juli 2018

Dit is het Privacy Statement van Eric Cuyt Concept, statutair gevestigd te Bornem, kantoorhoudende te Bornem (2880) België, Meerstraat 7, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE 0832843582.

-