Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor.

 

Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden.

 

Een plaatsbeschrijving opgesteld door een beëdigd landmeter-expert kan als bewijsmateriaal gebruikt worden bij de rechtbank.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Aannemers maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners of de overheid te voorkomen.
 

Plaatsbeschrijvingen bij bouw- of renovatiewerken worden opgemaakt bij de aanpalende buren, voor aanvang van de werkzaamheden. Zo kan de eigenaar van het aanpalend perceel u niet verantwoordelijk stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning. Als onafhankelijk expert stellen ik een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving van eventuele bestaande basten, scheuren, vochtplekken,…

 

Na uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat.