EPC Type A

EPC toepassingsgebied geldig vanaf 2020

Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's...

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn.

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw hebben. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan u al laten opmaken vanaf 2020.

Deze EPC's worden opgemaakt door mij , erkend energiedeskundige type A.

Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.  Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan automatisch een kostenraming meegegeven.